Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów i uczennic klas I-III Szkoły Podstawowej nr 23 Specjalnej w Pszczynie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-128/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat pszczyński

Gmina: Pszczyna

Wartość ogółem: 30000

Wydatki kwalifikowalne: 30000

Dofinansowanie: 30000

Dofinansowanie UE: 25500

Nazwa beneficjenta: Powiat Pszczyński

NIP beneficjenta: 6381498341

Kod pocztowy: 43-200

Miejscowość: Pszczyna

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat pszczyński

Temat priorytetu: 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/13/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/13/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/29/2012

dofinansowanie ogrodów działkowych, które, opatowiec liczba mieszkańców 2020, powstanie unii europejskiej, inteligentne meble do oszczędzania przestrzeni, innowacyjne przedsiębiorstwa, pan jezyk, pup ryki gov, pod względem merytorycznym, www program, granica polsko białoruska mapa, czy osoba, eceo opole, mojeprzedszkole, www nawyjazdy pl

yyyyy

Dodaj komentarz