„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I – III”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-336/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wołomiński

Gmina: Wołomin

Wartość ogółem: 602036

Wydatki kwalifikowalne: 602036

Dofinansowanie: 602036

Dofinansowanie UE: 511730,6

Nazwa beneficjenta: Gmina Wołomin/Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie

NIP beneficjenta: 1251333722

Kod pocztowy: 05-200

Miejscowość: Wołomin

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wołomiński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/26/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/11/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012

kwarantanna w uk forum, lista wartości, kaszub, zsp2 rydultowy, poyczki, samia s2 prezentacja, obwodnica kępna, pup nawojowska, linia kolejowa mielec, koszt kwalifikowany, dochód narodowy polski 2018, splot niekorzystnych sytuacji lub wydarzen ktore powtarzaja sie cyklicznie, nauka jazdy konnej tychy, firmy nowy sącz, sprawdzanie poprawności tekstu, narodowy fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej praca, co znaczy skrót pesel, ile można mieć maksymalnie zwierzaków na msp, mieszkanie kopernika, w cale nie

yyyyy