Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I – III szkół podstawowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-093/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat głubczycki

Gmina: Głubczyce

Wartość ogółem: 317600

Wydatki kwalifikowalne: 317600

Dofinansowanie: 317600

Dofinansowanie UE: 269960

Nazwa beneficjenta: Gmina Głubczyce

NIP beneficjenta: 7481496365

Kod pocztowy: 48-100

Miejscowość: Głubczyce

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat głubczycki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/20/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/21/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/29/2011

w czasach mieszka 1 mieszkali tam kupcy rzemieślnicy i rodziny wojów, up nowy sącz, facebook podmiotem publicznym, certyficat, www pup zamosc, co to kwalifikacje, znak pieniędzy, rpo opolskie, dofinansowanie do nauki języków obcych 2021, sztukateria ramka, instytucje gospodarki budżetowej wykaz, wsl częstochowa opinie, w jakich krajach jest euro, czy można kupić lek na receptę przez internet

yyyyy