Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych Gminy Domaradz

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-196/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat brzozowski

Gmina: Domaradz

Wartość ogółem: 149762,06

Wydatki kwalifikowalne: 149762,06

Dofinansowanie: 149762,06

Dofinansowanie UE: 127297,75

Nazwa beneficjenta: Gmina Domaradz

NIP beneficjenta: 6861578318

Kod pocztowy: 36-230

Miejscowość: Domaradz

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat brzozowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/9/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/9/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 3/31/2013

geneva trust polska opinie, plakat antyalkoholowy, babcia i dziadek grafika, pozyczka pieniedzy, zatrudnianie nauczycieli w projektach unijnych 2020, statystyczna karta wypadku 2020 doc, układ pisma urzędowego, ls2014, grupa profesja, 06.06, zanami, nfz podlaski, rodzaje instytucji, policja wałbrzych, duże przedsiębiorstwo

yyyyy