Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-192/10-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat złotoryjski

Gmina: Złotoryja

Wartość ogółem: 35697

Wydatki kwalifikowalne: 35697

Dofinansowanie: 35697

Dofinansowanie UE: 30342,45

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Jerzmanice Zdrój

NIP beneficjenta: 6941578007

Kod pocztowy: 59-500

Miejscowość: Jerzmanice Zdrój

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat złotoryjski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/18/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/29/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

kanlux katalog, koronawirus polska 18 marca, wyszukiwarka kodów cpv, 25.04 2021, koronawirus swietokrzyskie, sikorskiego lublin, armenia islandia typy, produkty przemysłu zaawansowanych technologii, inea promocje 2018

yyyyy