Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-221/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała

Gmina: M. Bielsko-Biała

Wartość ogółem: 49990

Wydatki kwalifikowalne: 49990

Dofinansowanie: 49990

Dofinansowanie UE: 42491,5

Nazwa beneficjenta: Andrzej Moklak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zarządzanie Placówkami Oświatowymi/Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa im. W. Kopalińskiego

NIP beneficjenta: 7381133491

Kod pocztowy: 43-300

Miejscowość: Bielsko-Biała

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała

Temat priorytetu: 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/24/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/24/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  5/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

ile linii produktowych ld jest dostępnych na rynku, 32 733 85 27, dotacja na firmę, brandenburgii, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zszsiennica, dom opieki czernichów opinie, luxtorpeda 2.0, dotacje dla nowych firm 2021, kluczowych, warszawa hrebenne, likwidacja 500 potwierdzona, urząd pracy w ostródzie, praca szepietowo, kamera ustrzyki dolne dworzec

yyyyy