Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-235/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Sosnowiec

Gmina: M. Sosnowiec

Wartość ogółem: 30000

Wydatki kwalifikowalne: 30000

Dofinansowanie: 30000

Dofinansowanie UE: 25500

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Rozwoju Szkoły i Dzielnicy Sosnowiec – Modrzejów/Szkoła Podstawowa nr 11 „Modrzejów”

NIP beneficjenta: 6443405207

Kod pocztowy: 41-208

Miejscowość: Sosnowiec

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Sosnowiec

Temat priorytetu: 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/29/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/2/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  5/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

matury maj 2021, linia 170 warszawa, przedszkole 418, dofinansowanie działalności gospodarczej 2022, przyporządkuj wymienione produkty żywnościowe do sposobów ich konserwacji, technikum w janowie lubelskim, przedszkolak, domki letniskowe producent mazowieckie, słownik poprawnej polszczyzny pdf, kromera, powiatowy urząd pracy w ostrzeszowie, obwodnica krakow, małe przedsiebiorstwo, pisanie w pdf, ministerstwo pracy i polityki społecznej warszawa

yyyyy