Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-226/10-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat trzebnicki

Gmina: Trzebnica

Wartość ogółem: 35916

Wydatki kwalifikowalne: 35916

Dofinansowanie: 35916

Dofinansowanie UE: 30528,6

Nazwa beneficjenta: Agnieszka Mandryga

NIP beneficjenta: 9151257378

Kod pocztowy: 55-100

Miejscowość: Trzebnica

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat trzebnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/23/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/8/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

wyspa malucha przecław, mf wyszukiwarka, hummel.pl, popularny serwis internetowy umożliwiający publikacje filmów, zs1 mszana dolna, jak zrobić długi myślnik, fundusz nowych technologii, napisz kiedy został podpisany dokument zwany paktem, dofinansowanie do dzialek, praca klub sportowy, nowogrodzka 47a warszawa, przeli, kwiaciarnia galeria młociny, pup kościan praca, s17 2019, dofinansowanie ocieplenia domu jednorodzinnego 2018 małopolska

yyyyy