Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-264/10-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oławski

Gmina: Domaniów

Wartość ogółem: 116017,2

Wydatki kwalifikowalne: 116017,2

Dofinansowanie: 116017,2

Dofinansowanie UE: 98614,62

Nazwa beneficjenta: Gmina Domaniów

NIP beneficjenta: 9121716512

Kod pocztowy: 55-216

Miejscowość: Domaniów

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/12/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/19/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

praca wolsztyn pup, jak przyśpieszyć wzrost traw ozdobnych, witosa 45 poznań, pole szarego trapezu wynosi, zsp chełm śląski, żłobek głogów, bilans 16 latka skala tannera, promocja, zapisz rozmowy jakie mogły przeprowadzić osoby widoczne na jednym ze zdjęć, 15 01 10, 42480

yyyyy