Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Białobrzegach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-226/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubartowski

Gmina: Kock

Wartość ogółem: 30000

Wydatki kwalifikowalne: 30000

Dofinansowanie: 30000

Dofinansowanie UE: 25500

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji ,, Wspólna Przyszłość ,,

NIP beneficjenta: 7141982061

Kod pocztowy: 21-150

Miejscowość: Kock

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubartowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/10/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/10/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

teledetekcja praca, trasa s61, podnosi, powojowa 3 lublin, sprawdzenie strony internetowej, www wolbrom pl, dawny kraj rządzony przez szacha, cele publiczne, przesiewacz do ziemi własnej roboty, na diagramie przedstawiono wzrost kilku osób, wup poznań power, nasz tomasz, gmina czerniewice, europejski ranking dobrobytu finansowego, www. panidaria. pl, pcpr oświęcim, lgd kaszuby, bgk.pl, www walbrzych, urząd pracy połczyn zdrój, okselot

yyyyy