Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III SP w Gminie Złota

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-26-004/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat pińczowski

Gmina: Złota

Wartość ogółem: 90000

Wydatki kwalifikowalne: 90000

Dofinansowanie: 90000

Dofinansowanie UE: 76500

Nazwa beneficjenta: Gmina Złota

NIP beneficjenta: 6621750002

Kod pocztowy: 28-425

Miejscowość: Złota

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat pińczowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/29/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/29/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

wybierz odpowiednią informację, dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych ustawa, ponowne przesłanie, gyncentrum piekary śląskie, urzad pracy koscian, pozyczka unijna, przedszkole lubycza królewska, ferie pomorze 2019, żłobek nr 6 lublin, kurs euro 29 kwietnia 2022, rozwuj

yyyyy