Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III SP w Sędzimirowie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-173/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat złotoryjski

Gmina: Pielgrzymka

Wartość ogółem: 29920

Wydatki kwalifikowalne: 29920

Dofinansowanie: 29920

Dofinansowanie UE: 25432

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sędzimirów

NIP beneficjenta: 6941559292

Kod pocztowy: 59-524

Miejscowość: Pielgrzymka

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat złotoryjski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/14/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/14/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/15/2013

warszawa metro stacje, przeszły, dom na sprzedaż wilczyn, główne miasto warmii, moja praca pl, umiejętność uczenia się kluczową kompetencją ucznia, bezzwrotne dotacje dla samozatrudnionych, szpital mswia poznan oddzialy, bony na szkolenia białystok, szajna nawigator, projekt mama wraca do pracy 2021, fundusz wschodni, testowanie komputera, 1.2.1 śląsk, propoint gdynia

yyyyy