Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Społecznej Szkoły Podstawowej w Kłodzku

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-230/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Gmina: Kłodzko – miasto

Wartość ogółem: 30000

Wydatki kwalifikowalne: 30000

Dofinansowanie: 30000

Dofinansowanie UE: 25500

Nazwa beneficjenta: Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe

NIP beneficjenta: 8831425812

Kod pocztowy: 57-300

Miejscowość: Kłodzko

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/18/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/26/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

urząd wesoła, jestem na miejscu po angielsku, urzad pracy wabrzezno, kamionkowska 9b warszawa, www zbaszyn pl, powierzchnia tafli wody morskiego oka wynosi 345 000 m2, www zal, dyrektywa 66, co potrzeba do przedszkola, miasta europejskie, skorelowany synonim, e recepta instrukcja, certyfik, niebieski znak, supermoc, 11 wrzesień

yyyyy