Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-041/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat wąbrzeski

Gmina: Książki

Wartość ogółem: 52755,06

Wydatki kwalifikowalne: 52755,06

Dofinansowanie: 52755,06

Dofinansowanie UE: 44841,8

Nazwa beneficjenta: Gmina Książki

NIP beneficjenta: 8781751833

Kod pocztowy: 87-222

Miejscowość: Książki

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat wąbrzeski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/7/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/7/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014

parp popw, tunel s2, paniowicka wrocław, wewnętrzna stopa zwrotu, firmy budowlane kujawsko pomorskie, przebywam na urlopie, zachęta dawniej, halicka 9 kraków, nfz łódź skierowania, naczepa chłodnia, odwołajcie się do historii przedstawionej w tekście i spiszcie, napisz krótki list do dziecka z wybranego kraju europejskiego, iws, hiszpania w unii europejskiej wikipedia, plan restrukturyzacji, urząd gminy opole lubelskie, urząd pracy w kamieniu pomorskim, bay o la la włocławek, biblioteka ekonomiczna wrocław, dotacja co to, wałbrzych liczba mieszkańców

yyyyy