Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-153/10-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oławski

Gmina: Oława – miasto

Wartość ogółem: 486366,16

Wydatki kwalifikowalne: 486366,16

Dofinansowanie: 486366,16

Dofinansowanie UE: 413411,24

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Oława

NIP beneficjenta: 9121717084

Kod pocztowy: 55-200

Miejscowość: Oława

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/6/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/13/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

kondycja synonim, dofinansowanie kursu z urzędu pracy dla bezrobotnych, uzdrowisko niedaleko obwodu kaliningradzkiego, wszystkie pakiety msp 2021, 5 10 15 inowrocław, młody rolnik dotacje, start uo, miasta lubelskie, salmonella kinder jakie kody, merytoryczne, ilo bochnia, nie po kolei, kółka na nogach krzyżówka, potwierdzenie zaświadczenia zus, gif.gov.pl, spadnięcie lustra, miejski urząd pracy w olsztynie, 01.04

yyyyy