Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-165/10-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat lubański

Gmina: Lubań – miasto

Wartość ogółem: 301909,7

Wydatki kwalifikowalne: 301909,7

Dofinansowanie: 301909,7

Dofinansowanie UE: 256623,25

Nazwa beneficjenta: Gmina Miejska Lubań

NIP beneficjenta: 6131568359

Kod pocztowy: 59-800

Miejscowość: Lubań

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat lubański

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/6/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/14/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2013

polskie portale internetowe, ile godzin w grudniu 2020, zastaw zwykły, transporta, symbole unii europejskiej, nowa ustawa, bonnaszkolenie, icd 10 niedosłuch, urzad pracy swiecie, straż miejska krapkowice, pos systems dębogórze, pomoc dla samozatrudnionych 2021, autojazda bydgoszcz, dom opieki bytom, 2 przedstaw strukturę samorząduterytorialnego w polsce., lidl plastyczna godziny otwarcia, muzeum archeologiczne, ekologiczny transport

yyyyy