Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-172/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jeleniogórski

Gmina: Jeżów Sudecki

Wartość ogółem: 90000

Wydatki kwalifikowalne: 90000

Dofinansowanie: 90000

Dofinansowanie UE: 76500

Nazwa beneficjenta: Gmina Jeżów Sudecki

NIP beneficjenta: 6111017308

Kod pocztowy: 58-521

Miejscowość: Jeżów Sudecki

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jeleniogórski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/18/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/11/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2011

Data zakończenia realizacji: 9/14/2012

oze 2017, ryczałtowo, jak ustawić stronę startową google, bieżącą, najazd dla wózków inwalidzkich, staz unijny kwota 2021, sanepid krasnystaw, pogoda miedzyborz 56 513, wydział komunikacji legnica rejestracja pojazdów, quady jasło, zmiany w orzecznictwie 2018, prezentacja inaczej, biuro pracy debica, co mówić na przesłuchaniu, nowa specustawa, program narew 2017, sudop covid, art 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych, regeneracja pomp wtryskowych c 330 małopolska, de minimis pomoc

yyyyy