Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-355/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat radomski

Gmina: Iłża

Wartość ogółem: 209753,4

Wydatki kwalifikowalne: 209753,4

Dofinansowanie: 209753,4

Dofinansowanie UE: 178290,39

Nazwa beneficjenta: GMINA IŁŻA

NIP beneficjenta: 7961529283

Kod pocztowy: 27-100

Miejscowość: Iłża

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat radomski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/9/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/10/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

bartosz cmoch kielce, lista obecności pdf, kursy wrocław 2021, moje.innogy.pl, drewpol szamocin, rozstrzygnięcia, wpisz do tabeli iloczyny i odpowiadające im litery, 60 tys dla małych gospodarstw 2022, stacja diagnostyczna libiąż, delegacje rozporządzenie, spółdzielnia mieszkaniowa rudnik, zus brak panelu świadczeniobiorcy, praktyki w ministerstwie, dbfo targówek, meklemburgii-pomorzu przednim, promyk nadziei 124, bon po angielsku

yyyyy