Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I–III szkół podstawowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-370/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat ostrowski

Gmina: Brok

Wartość ogółem: 60000

Wydatki kwalifikowalne: 60000

Dofinansowanie: 60000

Dofinansowanie UE: 51000

Nazwa beneficjenta: Gmina Brok

NIP beneficjenta: 7591624976

Kod pocztowy: 07-306

Miejscowość: Brok

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat ostrowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/9/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/10/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/15/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012

dotacje do agroturystyki 2021, sosw wągrowiec, anna heyka, słowenia skrót kraju, sieci handlowe poszukujące lokali do wynajęcia, pociąg białystok bielsk podlaski, www niezal, elementami podsystem przekazywania informacji (sieć łączności) są:, pupdzierzoniow pl, urząd stanu cywilnego praga północ, innowacyjność

yyyyy