Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-115/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat myszkowski

Gmina: Koziegłowy

Wartość ogółem: 224400

Wydatki kwalifikowalne: 224400

Dofinansowanie: 224400

Dofinansowanie UE: 190740

Nazwa beneficjenta: Gmina i Miasto Koziegłowy

NIP beneficjenta: 5771952310

Kod pocztowy: 42-350

Miejscowość: Koziegłowy

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat myszkowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/29/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/30/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

ośrodek rządowy w juracie, monitoring ruchu pociagów, znajdź ukryte wyrazy i napisz poprawnie zdania, urzad pracy tomaszow maz, rozbudowa portu w gdyni, tablica pamiątkowa, kto sąsiaduje z polską, szeroko pojęty, powiatowy urząd pracy w nowym sączu, usc aleksandrów łódzki, pup świdnik, bezzwrotne dotacje unijne 2022, z jak, mazury 2021, ckziu andrychów

yyyyy