Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-190/10-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat milicki

Gmina: Cieszków

Wartość ogółem: 107324,62

Wydatki kwalifikowalne: 107324,62

Dofinansowanie: 107324,62

Dofinansowanie UE: 91225,93

Nazwa beneficjenta: Gmina Cieszków

NIP beneficjenta: 9161304394

Kod pocztowy: 56-330

Miejscowość: Cieszków

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat milicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/28/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/17/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

zakup telefonu na firmę 2021, 3445 brutto ile to netto, ile polska wpłaciła do ue a ile dostaje 2020, rozw, i urząd skarbowy lublin, wezwanie do zwrotu zaliczki pdf, dodatek uzupełniający dla nauczycieli 2021, jak rozszerzyć ekran w laptopie, sprzedaż samochodu z działalności gospodarczej osobie fizycznej, yves rocher wroclavia, szukam firmy, zakup komputera na firmę, bon energetyczny kto dostanie 2021, wiadomosci kghm, nieruchomosci pomorskie, wyjaśnij dlaczego w miarę oddalania punktowego źródła światła od

yyyyy