Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lubaczów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-210/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat lubaczowski

Gmina: Lubaczów – miasto

Wartość ogółem: 155653,13

Wydatki kwalifikowalne: 155653,13

Dofinansowanie: 155653,13

Dofinansowanie UE: 132305,16

Nazwa beneficjenta: Gmina Miejska Lubaczów

NIP beneficjenta: 7931503913

Kod pocztowy: 37-600

Miejscowość: Lubaczów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat lubaczowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/15/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/15/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/26/2011

Data zakończenia realizacji: 12/30/2012

in 1 przykład, termomodernizacja 2022, wrocławskie kamienice, specustawa pdf, dotację na otwarcie firmy 2021 dla osób pracujących, polska flaga png, wzór uchwały o rozwiązaniu spółki jawnej bez przeprowadzenia likwidacji, zapisanie dziecka do przychodni po porodzie 2020, pozyczka bgk, ogrody dzialkowe inspiracje, polityką prywatności google chrome, pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego wzór, potrzeba społeczna, rejestracja samochodu suwałki, gabinet od zaplecza, praca urząd poznań

yyyyy