Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Krosno

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-175/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Krosno

Gmina: M. Krosno

Wartość ogółem: 640306

Wydatki kwalifikowalne: 640306

Dofinansowanie: 640306

Dofinansowanie UE: 544260,1

Nazwa beneficjenta: Gmina Krosno

NIP beneficjenta: 6840013798

Kod pocztowy: 38-400

Miejscowość: Krosno

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat krośnieński / Powiat m. Krosno

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/25/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/26/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/5/2011

Data zakończenia realizacji: 8/29/2013

akademia menadżera mśp, rodo ustawa 2020, działka wałbrzych, cpk warszawa, domy walbrzych, pgk wołów, 7 denarów osoba, 3 osoba, bon na cyfryzację, praca w gospodarstwie rolnym kujawsko-pomorskie, gmina annopol, przesłuchanie świadka na policji w miejscu zamieszkania, dotacje na szkolenia 2021, wskaż właściwe dokończenie każdego zdania obowiązująca obecnie w polsce, dofinansowanie na otwarcie firmy 2019, polska w ue od kiedy, jak zresetować firefoxa, znaczenie słowa unia

yyyyy