Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy miejskiej Głogów w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-249/10-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat głogowski

Gmina: Głogów – miasto

Wartość ogółem: 938635,2

Wydatki kwalifikowalne: 938635,2

Dofinansowanie: 938635,2

Dofinansowanie UE: 797839,92

Nazwa beneficjenta: Gmina Miejska Głogów

NIP beneficjenta: 6930012466

Kod pocztowy: 62-200

Miejscowość: Głogów

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat gnieźnieński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/4/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/31/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 5/31/2013

polski producent leków krzyżówka, wesołe miasteczko kujawsko pomorskie, play ulgi dla niepełnosprawnych, rekrutacja do przedszkoli 2019 kraków, list intencyjny zakupu nieruchomości wzór, 16 grudnia, kip poznań, niwelowanie, wycofanie się z ugody zawartej przed mediatorem, anna imię, pup łańcut oferty, skreśl zbędne wyrazy w zdaniach tak aby podane informacje były prawdziwe w strefie, dodaj do podanych cząstek takie które utworzą nowe wyrazy, programy unijne 2021-2027, parafia brata alberta przemyśl, pytania do poznania, słupów, transport chlodniczy, europa 2030

yyyyy