Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Chocianów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-117/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat polkowicki

Gmina: Chocianów

Wartość ogółem: 174088,1

Wydatki kwalifikowalne: 174088,1

Dofinansowanie: 174088,1

Dofinansowanie UE: 147974,89

Nazwa beneficjenta: Gmina Chocianów

NIP beneficjenta: 6922253913

Kod pocztowy: 59-140

Miejscowość: Chocianów

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat polkowicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/9/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/1/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/15/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

urząd pracy dotacje, poziomy trl, 11 wrzesnia, grupa 0 covid kto to, 148 promyk nadziei, wyjaśnij w jaki sposób człowiek odbiera informacje o zmianach położenia, województwo kujawsko-pomorskie kierunki podróży, program kształcenia pł, sala zacisze bytom, wawel odzyskany, grupamorska.pl, przedszkole 66 lublin, akt prawny definicja, granica panstwa, zniszczenie i odnowa pdf, wejście do skarbu jest oznaczone liczbą dla której suma, urząd pracy w kępnie

yyyyy