indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Długołęka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-212/10-04

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Gmina: Długołęka

Wartość ogółem: 491222,67

Wydatki kwalifikowalne: 491222,67

Dofinansowanie: 491222,67

Dofinansowanie UE: 417539,27

Nazwa beneficjenta: Gmina Długołęka

NIP beneficjenta: 9111102754

Kod pocztowy: 55-095

Miejscowość: Długołęka

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/10/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/18/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  4/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

w pewnej szkole do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło o 60 chłopców więcej niż dziewcząt, dyskonta, pup wołów praca, progi unijne 2020, urzad pracy opole, pfron konkursy, wzór faktury ryczałtowej, bon na cyfryzację 2021 gov, pożyczki unijne bgk, opaska życia dla seniora, lista firm tarcza antykryzysowa, latająca forteca, jednostka mb

yyyyy