Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Krypno

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-507/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat moniecki

Gmina: Krypno

Wartość ogółem: 60000

Wydatki kwalifikowalne: 60000

Dofinansowanie: 60000

Dofinansowanie UE: 51000

Nazwa beneficjenta: Gmina Krypno

NIP beneficjenta: 5461338716

Kod pocztowy: 19-111

Miejscowość: Krypno

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki / Powiat moniecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/21/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/25/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

mfgov, ls2014, emikrofirma gov pl, unia europejska mapa 2019, 67 222 jerzmanowa, przedszkole oleśnica świętokrzyskie, korzystny synonim, zmiana zarządcy wspólnoty mieszkaniowej, przykład sprawozdania, główny urząd skarbowy, discord w przeglądarce, firma budowlana podkarpackie, oddany, www.odpady.poznan.pl deklaracja

yyyyy