Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Miastko

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-242/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat bytowski

Gmina: Miastko

Wartość ogółem: 178022

Wydatki kwalifikowalne: 178022

Dofinansowanie: 178022

Dofinansowanie UE: 151318,7

Nazwa beneficjenta: Gmina Miastko

NIP beneficjenta: 8421335297

Kod pocztowy: 77-200

Miejscowość: Miastko

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat bytowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/27/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/30/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/2/2012

Data zakończenia realizacji: 3/29/2013

uprość wyrażenia 125 x 15 3 3 x 5 4, otodom bytom miechowice, rpo pomorskie, rozporządzenie covid luty 2022, pup tomaszow maz, lewobrzeżna dzielnica warszawy z wojskową akademię techniczną, dofinansowania na firme, europejskie miasta, osoba zainteresowana tylko korzyściami, mf.gov.pl, obok narysowano fragment planu uzupełnij 1 cm na planie to, wałbrzych apartamenty, maseczki gov 2022, podręcznik prawo jazdy 2021 pdf, dotacja na doposażenie stanowiska pracy

yyyyy