Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Niemcza

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-109/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat dzierżoniowski

Gmina: Niemcza

Wartość ogółem: 92178,08

Wydatki kwalifikowalne: 92178,08

Dofinansowanie: 92178,08

Dofinansowanie UE: 78351,37

Nazwa beneficjenta: Gmina Niemcza

NIP beneficjenta: 8820014146

Kod pocztowy: 58-230

Miejscowość: Niemcza

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat dzierżoniowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/12/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/13/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/3/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

przygotuj poradnik w którym przedstawisz rodzaje aktywności fizycznej, upoważnienie wzór pdf, przedszkole 32 lublin, www.pup.tczew, dofinansowanie dotacje na kulturę 2019, urzad pracy wagrowiec, słowo niezależne sp. z o.o., www.pup.nysa.pl, urzad pracy kędzierzyn-koźle, polityka wiadomości, nfz przegladarka, wzor pisma urzedowego, znalezisko archeologiczne, urząd pracy słupca

yyyyy