Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Polkowice

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-132/10-04

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat polkowicki

Gmina: Polkowice

Wartość ogółem: 441440,17

Wydatki kwalifikowalne: 441440,17

Dofinansowanie: 441440,17

Dofinansowanie UE: 375224,14

Nazwa beneficjenta: Gmina Polkowice

NIP beneficjenta: 6922253936

Kod pocztowy: 59-100

Miejscowość: Polkowice

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat polkowicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/18/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/1/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  5/9/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

program do projektowania podwórka, benificjent, usługi budowlane dolnośląskie, pomoc finansowa dla firm, rehabilitacja kopernika, zsb legnica, aktywnych, domki letniskowe kujawsko pomorskie producent, praca jastków, marszałek województwa dolnośląskiego kontakt, pup świdwin, zgoda małżonka na zawarcie umowy wzór, www pup mielec pl, pieczęć wpływu, unia głuchołazy, pomoc de minimis limity, żłobek żmigród, opieka dzienna dla seniora, barwnik do butów materiałowych, cubic szczecin

yyyyy