Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Puławy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-231/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Gmina: Puławy

Wartość ogółem: 225233,7

Wydatki kwalifikowalne: 225233,7

Dofinansowanie: 225233,7

Dofinansowanie UE: 191448,65

Nazwa beneficjenta: Gmina Puławy / Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Puławach

NIP beneficjenta: 7161747245

Kod pocztowy: 24-100

Miejscowość: Puławy

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/24/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/25/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

art 3 pzp, ak consulting przemyśl, ustawa o wspólnotach mieszkaniowych, wiadomości w polityce, jak pisac, średnia długość członka w polsce 2017, zespół szkolno przedszkolny w stróżach, projekt kwiaty włocławek, dotacja synonim, ekologii czy ekologi, www stat gov pl, mazowiecka jednostka wdrażania programów unijnych praca, domki letniskowe powidz, hiszpania w unii europejskiej wikipedia, niespełnia, szkoła podstawowa nr 1 w mysłowicach, dotacja na zakup koparki 2021, pola eksploatacji utworu, przeglądarka opera, pupndg, urzad pracy jasło

yyyyy

Dodaj komentarz