Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Tarczyn

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-294/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat piaseczyński

Gmina: Tarczyn

Wartość ogółem: 179420

Wydatki kwalifikowalne: 179420

Dofinansowanie: 179420

Dofinansowanie UE: 152507

Nazwa beneficjenta: Gmina Tarczyn

NIP beneficjenta: 1231233414

Kod pocztowy: 05-555

Miejscowość: Tarczyn

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat piaseczyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/29/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/29/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/15/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

nowe wytyczne, zus druk erp 6, praca szamotuły pup, pzu fundusz, cele zrownowazonego rozwoju

yyyyy