Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Grajewie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-483/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat grajewski

Gmina: Grajewo – miasto

Wartość ogółem: 292290,59

Wydatki kwalifikowalne: 292290,59

Dofinansowanie: 292290,59

Dofinansowanie UE: 248447

Nazwa beneficjenta: Miasto Grajewo

NIP beneficjenta: 7191532012

Kod pocztowy: 19-200

Miejscowość: Grajewo

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat grajewski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/21/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/28/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/3/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

op lp, unia ekonomiczna, pup zamosc praca, powiatowy urząd pracy w człuchowie, ustal które powiedzenia nie pasują do rysunków, urzad marszalkowski w olsztynie, dps warmińsko mazurskie, aktywa stałe, www mistrzowie, przedszkole opole, podstawowy element konstrukcyjno-wytrzymałościowy skrzydła samolotu krzyżówka, osoby publiczne, zamość lokalnie, staz lublin, oficjalne pismo wzór, polityka film youtube, portale internetowe spis, portal podatkowy logowanie

yyyyy