Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-181/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Gmina: Bystrzyca Kłodzka

Wartość ogółem: 30000

Wydatki kwalifikowalne: 30000

Dofinansowanie: 30000

Dofinansowanie UE: 25500

Nazwa beneficjenta: Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne

NIP beneficjenta: 8811429445

Kod pocztowy: 57-500

Miejscowość: Bystrzyca Kłodzka

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/9/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/11/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

urząd pracy warszawa 50+, ex post znaczenie, klauzula bez protestu, gops jeleśnia, urzad pracy dzialdowo, język obcy dla każdego, zasadach, podanie o dofinansowanie wzór, program do planowania łazienek ikea, kto rządzi unią europejską, departament drog, sowa pożyczkowa, budżet polski na 2021, jak należy odnosić się do osób które różnią

yyyyy