Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Legionowie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-316/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat legionowski

Gmina: Legionowo

Wartość ogółem: 451742,52

Wydatki kwalifikowalne: 451742,52

Dofinansowanie: 451742,52

Dofinansowanie UE: 383981,14

Nazwa beneficjenta: Gmina Legionowo

NIP beneficjenta: 5360015621

Kod pocztowy: 05-120

Miejscowość: Legionowo

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat legionowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/22/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/22/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/2/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012

ośrodek pomocy społecznej warszawa, apteka carrefour zakopianka, fundusz medyczny, warunki techniczne 2019 tekst jednolity, efs.gov.pl, darmowe kursy poznań 2021, mojaszkola, wyszukaj firme, startapp co to jest, brodnica wybory 2018, załączniku, jak to działa, $ na zl, koszt kwalifikowany, gov krs, 881367779

yyyyy