Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Brukach Unisławskich

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-026/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat chełmiński

Gmina: Unisław

Wartość ogółem: 30000

Wydatki kwalifikowalne: 30000

Dofinansowanie: 30000

Dofinansowanie UE: 25500

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich „Mała Ojczyzna”

NIP beneficjenta: 8751554884

Kod pocztowy: 86-260

Miejscowość: Bruki Unisławskie

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat chełmiński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/19/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/19/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

typy aglomeracji w polsce, zaświadczenie o zarobkach wydane dla potrzeb świadczeń rodzinnych jak wypełnić, źródła energi, starter fiz, sp1 przemków, kurka wodna productions spółka z o.o., czy uczelnie będą otwarte, krakowskie biuro festiwalowe, premia retencyjna, 71 728 11 14, praca iława pup

yyyyy