Indywidualizacja Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-026/10-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 23110578,5

Wydatki kwalifikowalne: 23110578,5

Dofinansowanie: 23110578,5

Dofinansowanie UE: 19643991,73

Nazwa beneficjenta: Departament Edukacji i Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

NIP beneficjenta: 9561945671

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/26/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2013

obok narysowano fragment planu uzupełnij, biznes za 30 tys, mazu, 1000 plus dla dzieci urodzonych w 2020, pokwitowanie odbioru gotówki za remont, państwo z georgetown, jak wylaczyc klawisze trwale, ile zakład energetyczny płaci za wycinkę drzew pod liniami, nowa ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 2018, silnik diesla zasada działania, awarie energa, średnia krajowa w czechach, ops gościeradów, cena biletu na mecz piłki nożnej wynosiła 150 zł, wskaźnik struktury kosztów wzór

yyyyy