Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z Gminy Mykanów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-098/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat częstochowski

Gmina: Mykanów

Wartość ogółem: 270000

Wydatki kwalifikowalne: 270000

Dofinansowanie: 270000

Dofinansowanie UE: 229500

Nazwa beneficjenta: Gmina Mykanów

NIP beneficjenta: 5732776369

Kod pocztowy: 42-233

Miejscowość: Mykanów

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat częstochowski

Temat priorytetu: 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/24/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/25/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/3/2011

Data zakończenia realizacji: 6/29/2012

po roku kropka, osobom czy osoba, konkursy e info, pasmanteria galeria młociny, czcionki windows, dofinansowanie do założenia firmy 2022, grafmasz, www.siemiatycze.pl, nie bój się chcieć, praca dla pielęgniarek województwo łódzkie, nota obciążeniowa wzór, deski z rozbiórki, europejski fundusz odbudowy, fundusz mieszkań na wynajem wrocław, szczyt rady europejskiej, www.multimedia, dotacje dla rolników 2022

yyyyy