Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-120/10-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat lubański

Gmina: Leśna

Wartość ogółem: 193707,58

Wydatki kwalifikowalne: 193707,58

Dofinansowanie: 193707,58

Dofinansowanie UE: 164651,44

Nazwa beneficjenta: Gmina Leśna

NIP beneficjenta: 6130004850

Kod pocztowy: 59-820

Miejscowość: Leśna

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat lubański

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/14/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/26/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/15/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

euro 2021 rozpoczecie, dotacje dla rod, dotacje na innowacje, konferencja 9 luty, hermes leśnica, bines, dotacje na rozwój firmy 2022, cku znin, co to jest innowacja, obwodnica bydgoszczy s5 mapa, zss solec nad wisłą, szczególnie, kompleksowe, ustawa o dostępności, świętokrzyskie domy na sprzedaż

yyyyy