Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-155/10-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat ząbkowicki

Gmina: Ciepłowody

Wartość ogółem: 41884,4

Wydatki kwalifikowalne: 41884,4

Dofinansowanie: 41884,4

Dofinansowanie UE: 35601,74

Nazwa beneficjenta: Gmina Ciepłowody

NIP beneficjenta: 8871635208

Kod pocztowy: 57-211

Miejscowość: Ciepłowody

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat ząbkowicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/10/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/28/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/15/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

mco kraków, zespół szkół ekonomicznych w brzegu, ludowy obyczaj krzyżówka, przedszkole 66 lublin, dany jest zbiór opisany słownie, dotacje na jednoosobową działalność gospodarczą, lsi slaskie, co to za znak, spis jak sprawdzić, dotacje na założenie działalności, dofinansowanie do szkoleń 2022, innovaspal, www.inwestycjawkadry.info.pl, kurs euro 31.12.2018, jednostki samorządu terytorialnego przykłady, urzad pracy jelenia gora, kwantowy system finansowy, praca krosno odrzanskie

yyyyy