Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-179/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Gmina: Kłodzko

Wartość ogółem: 250714,8

Wydatki kwalifikowalne: 250714,8

Dofinansowanie: 250714,8

Dofinansowanie UE: 213107,58

Nazwa beneficjenta: Gmina Kłodzko

NIP beneficjenta: 8831678045

Kod pocztowy: 57-300

Miejscowość: Kłodzko

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/28/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/29/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/22/2012

urząd skarbowy zachodnia, na wykresie przedstawiono zależność prędkości tramwaju od czasu jazdy, za głosem serca odc 184, działka rybnik, polski ken przed operacjami, w poniższej tabeli podkreśl liczby spełniające podane warunki na czerwono, usterka nowi prowadzący, wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń, inea m1, male biznesy

yyyyy