Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-221/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat bolesławiecki

Gmina: Bolesławiec – miasto

Wartość ogółem: 30000

Wydatki kwalifikowalne: 30000

Dofinansowanie: 30000

Dofinansowanie UE: 25500

Nazwa beneficjenta: Dariusz Tyrakowski

NIP beneficjenta: 7271221863

Kod pocztowy: 91-009

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/31/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/31/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/28/2011

Data zakończenia realizacji: 6/29/2012

na wykresie przedstawiono współczynnik salda migracji w wybranych województwach w 2014, część łodzi z łagiewnikami, urzad pracy wys maz, opieka dzienna dla seniora, biuro pracy nysa, busko net praca, lgd dotację 2021, lgd dotacje 2021, nabor.pl, zespół westa atak film, jak dobrze sie znacie, lgr dobiegniew, pps-1 jak wypełnić dla osoby fizycznej, comdrevzoo, inea swarzędz, dystrybucja energii, gmina żabia wola wywóz śmieci 2022, pisma urzędowe wzór

yyyyy