Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej ETE w Gliwicach w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-059/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Gliwice

Gmina: M. Gliwice

Wartość ogółem: 30000

Wydatki kwalifikowalne: 30000

Dofinansowanie: 30000

Dofinansowanie UE: 25500

Nazwa beneficjenta: Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne

NIP beneficjenta: 6311075799

Kod pocztowy: 44-100

Miejscowość: Gliwice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Gliwice

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/1/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/4/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  6/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

prawo jazdy poznań cena, szybka tura 2022, droga do celu, urząd pracy w łęczycy, pod parasolem, wniosek osoby niepełnosprawnej o wydłużenie czasu pracy wzór, paluch peb, gdoś, gim bliżyn, czaszka kosci, ukryte litery w rysunku, tartak urbaniak, podaj dwie związane z biotechnologią czynności, arkusz kontroli wydatków, chrome widok kart, metody pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w przedszkolu, 4748 brutto ile to netto, sebastian ćwik agata meble, samozatrudnienie a komornik, wielton serwis

yyyyy