Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Talczynie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-229/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubartowski

Gmina: Kock

Wartość ogółem: 30000

Wydatki kwalifikowalne: 30000

Dofinansowanie: 30000

Dofinansowanie UE: 25500

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie ,,Przyjazna Szkoła”

NIP beneficjenta: 7141982055

Kod pocztowy: 21-150

Miejscowość: Kock

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubartowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/24/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/25/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

przedszkole 22 lublin, portal warszawa, nabory ponadgimnazjalne płock, unijne dotacje, potrzeba społeczna, wiadomosco, głuchy pies, jak złożyć wniosek o dotacje unijne dla rolników, nie mogę wpisać tekstu w google, minimalna liczebność próby, wniosek o urlop staż unijny, dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2020, koronawirus 1 lutego 2022, małopolskie centrum przedsiębiorczości stypendia, cele państwa, punktow, ochronka w rudniku nad sanem, najlepszy czas, koszt kwalifikowany czyste powietrze, na wspólnej 3170, wskaż zestaw zawierający tylko nazwy członków unii europejskiej

yyyyy