„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Ceranowie”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-372/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat sokołowski

Gmina: Ceranów

Wartość ogółem: 33870

Wydatki kwalifikowalne: 33870

Dofinansowanie: 33870

Dofinansowanie UE: 28789,5

Nazwa beneficjenta: GMINA CERANÓW

NIP beneficjenta: 8231597203

Kod pocztowy: 08-322

Miejscowość:

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat sokołowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/29/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/29/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/30/2013

regionalne programy operacyjne 2007-2013, stacja kontroli pojazdów skrzeszew, najazd dla niepełnosprawnych, nowe dotacje dla firm, urząd pracy leżajsk staż, budowa tunelu świnoujście, ośrodek zdrowia parzęczew, turek domy na sprzedaż, mama wraca do pracy dofinansowanie 2020, umowa prawa autorskie, dzielnica śródmieście m st warszawy, zsp2 chojnice, uchwała rady ministrów

yyyyy