Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-145/10-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat zgorzelecki

Gmina: Zgorzelec

Wartość ogółem: 143530

Wydatki kwalifikowalne: 143530

Dofinansowanie: 143530

Dofinansowanie UE: 122000,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Zgorzelec

NIP beneficjenta: 6151808654

Kod pocztowy: 59-900

Miejscowość: Zgorzelec

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat zgorzelecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/6/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/24/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2013

kto ile wpłaca do unii europejskiej, przykładowe uzasadnienie wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej, pup klodzko, pwdl, sip powiat poznański, wydatek strukturalny kod 81, sandomierska spółdzielnia mieszkaniowa, plan zarządzania nieruchomością przykład, kto jest rolnikiem 2020, koordynacja, ailurofobia co to, polska slowwcja, pismo z zus, pkp i tercity, harmonogramie, kapitalizacja odsetek obciążenie, 2 maja 2019 dniem wolnym, komitet

yyyyy