Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-223/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jaworski

Gmina: Bolków

Wartość ogółem: 145080,35

Wydatki kwalifikowalne: 145080,35

Dofinansowanie: 145080,35

Dofinansowanie UE: 123318,3

Nazwa beneficjenta: Gmina Bolków

NIP beneficjenta: 6951399915

Kod pocztowy: 59-420

Miejscowość: Bolków

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jaworski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/28/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/11/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  6/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012

moje cele, obowiązki opiekuna stażu, nieprzyjemny zapach z ust u dziecka 6-letniego, studia w szczecinie, i lo gorlice, powiatowy urząd pracy zamosc, krajowa strategia rozwoju regionalnego 2030

yyyyy