Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-229/10-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat dzierżoniowski

Gmina: Łagiewniki

Wartość ogółem: 124821,9

Wydatki kwalifikowalne: 124821,9

Dofinansowanie: 124821,9

Dofinansowanie UE: 106098,62

Nazwa beneficjenta: Gmina Łagiewniki

NIP beneficjenta: 9140005812

Kod pocztowy: 58-210

Miejscowość: Łagiewniki

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat dzierżoniowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/7/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/5/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/18/2013

ewidencja wyposażenia 2020 wzór, realizacja synonim, up tczew, pe edukacja, basen plac róż opole, 48 praw władzy pdf pobierz, katalog 14 2019, tabelą procentowego uszczerbku na zdrowiu rozporządzenie 2021, katalog kar, krakodlew praca, rpo warszawa, pozytywna opinia o stażyście wzór, m-power – stało się ulub, film sukces, urząd pracy kościan oferty, msp generator pl, opgk software, umowie

yyyyy