Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-209/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jeleniogórski

Gmina: Janowice Wielkie

Wartość ogółem: 43970

Wydatki kwalifikowalne: 43970

Dofinansowanie: 43970

Dofinansowanie UE: 37374,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Janowice Wielkie

NIP beneficjenta: 6110107765

Kod pocztowy: 58-520

Miejscowość: Janowice Wielkie

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jeleniogórski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/13/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/21/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/20/2013

ocena oddziaływania na środowisko, przedwczesny koniec lockdownu, pomniejszanie pdf, za pomocą grafiki symboli wyrazów uzupełnij plakaty, l europy, reprezentatywność, podział ang, nieobligatoryjny, rozporządzenie covid luty 2021, pracuj pl sieradz, matura 2014 maj matematyka, urząd dąbrowa górnicza, płoty w szanghaju, jak być niższym, tzn plan, naszkicuj trzy różne sytuacje w których oddziałują

yyyyy