Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-089/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oławski

Gmina: Oława

Wartość ogółem: 226026,1

Wydatki kwalifikowalne: 226026,1

Dofinansowanie: 226026,1

Dofinansowanie UE: 192122,19

Nazwa beneficjenta: Gmina Oława

NIP beneficjenta: 9121715754

Kod pocztowy: 55-200

Miejscowość: Oława

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/9/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/15/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/11/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012

zdalna szkola, cyfrowa gov, monitor postępu, dofinansowanie na remont domu 2021, zrozumieć, wiejskie życie2, monitoring suszy 2020, parp 3.2.1, ewa kornafel, nip 8 interaktywny, poradnia psychologiczno pedagogiczna kraśnik, oświadczenie vat wzór, metoda masgutowej, obudz, cień wiatru pdf, koronawrius, postaci leków, technikum19, strategia rozwoju województwa świętokrzyskiego, nc+go rejestracja, sar 3000

yyyyy